Правила и условия за ползване

Правила и условия за ползване

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на lusso.bg
Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Lusso.bg чрез Сайта. Каталоговата част на Lusso.bg е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Lusso.bg от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка.
Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия.Връщането на закупена стока е един от начините за удовлетворяване на рекламация в случай на дефект. Без проява на несъответствие потребителите не могат да се откажат от сделката. При получаване на стока от lusso.bg имате право на преглед и тест преди да заплатите. След като използвате правото си на преглед и тест на стоката имате право единствено на замяна. Това са възможностите за отказ от покупка, предвидени в Закона за защита на потребителите, който е хармонизиран с европейското законодателство в тази област.

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-mail от нас.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Lusso.bg и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Правила и условия за ползване

TOP

X